Dokumentation av besök på Livrustkammaren

Ni som går i årskurs 8 besöker Livrustkammaren och deras utställningar om dräkter och rustningar. Till besöket hör en dokumentationsuppgift.

 

Dokumentationsuppgift för elever som läser Trä- och metallslöjdinriktningen

På slöjdlektionerna har vi övat på att beskriva och tolka slöjdföremål. Nu när du besöker Livtrustkammaren ska du få pröva på att göra det själv. Uppgiften bedöms mot kunskapskriteriet i tolka ett slöjdföremål.

Välj en rustning, ett vapen eller liknande. Välj något annat än din kompis. Ta reda på:

  • Vad är det för typ av föremål?
  • Från vilken tid kommer föremålet?
  • Vem har använt föremålet? Till något speciellt tillfälle, vid någon speciell tradition? Vad var trendigt då?
  • Beskriv föremålet! Ta hjälp av ordlistan
  • Vad tror du föremålet var tänkt att uttrycka? Hur syns det i designen?
  • Vad tycker du om föremålet? Vad fångar dig? Varför?
  • Fota av föremålet! (om du vill kan du använda slöjd iPaden för att fota)
  • Eventuella källor (om du använt dig av till exempel digitala källor för att ta reda på mer fakta om ditt föremål)
  • Hur skulle vi kunna arbeta med inspiration från Livrustkammaren på slöjdlektioner? Ge minst ett förslag.

 

Gör ett Lärlogginlägg på Unikum där du skriver en löpande text med hjälp av det du fått fram ovan.

Rubrik: Studiebesök på Livrustkammaren

Deadline: 11 december

Resurser

Livrustkammarens hemsida http://livrustkammaren.se/sv/rustningar-vapen

Unga faktas sida om vapen och rustningar från riddartiden http://www.ungafakta.se/riddare/vapen/

Använd gärna resurserna, men var då noga med att ange källan. Skriv inte av texten utan plocka ut det du tycker är intressant och formulera dig med egna ord.

Bedömningskriterier
> > >
TOLKA ETT SLÖJDFÖREMÅL tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Ett försök till att konkretisera bedömningskraven. Du beskriver föremålet enkelt och kan koppla till något du hört under besöket och något du själv tycker och tänker. Du beskriver föremålet i stort sett korrekta begrepp och kan på ett utvecklat sätt koppla till något du hört under besöket och något du själv tycker och tänker. Du lyfter fram olika vinklingar. Du beskriver föremålet med korrekta begrepp och kan på ett genomtänkt och välutvecklat sätt koppla till sådant du hört under besöket och sådant du själv tycker och tänker. Du lyfter fram flera olika vinklingar. Du kan jämföra hur det var då och hur det är nu.

ORDLISTA LIVRUSTKAMMAREN

Använd inga känslor eller värdeord när du beskriver föremålet.

Endast placeringar, föremål, färger och former m.m.

”Den är gjord av… (rustningarna är i regel gjorda av stål)          ”Det finns många/få detaljer…    ”De har formen av…”

”I övre hörnet” … ”i mitten”… ”på sidorna”…”under”…”på baksidan”

 

Sköld

Svärd

Hjälm

Dekorerade

Tunika

Läder

Stridsyxa

Korsform

Brynja

Järnringar

Handskar

Vadderad

Plåtrustning

Diamantskärning

Stridsklubba

Visir

Liv=kunglig

Rustning

Harnesk=skyddsväst av stål

Bivax

Skrin

Statskupp

Adel

Borgare

Maskeradbal

Hulling

Smed

Ringbrynja

Armborst

Mytologi

Kröning

 

Mantel

Slängkappa

Abdikera = avsäga sig tronen

Korsett

Rotting

Myndig

Marskalk

Regalier=symboler för kungamakten

Mässing