Ord och begrepp för arbetsområdet Urholkning med inspiration

inspirationskälla

slöjdföremål egen design

skål

slev sked ask

skiss

mall trä-ämne björk
markera fogsvans skruvtving

såga

hyvla rita av mall

läraren sågar i bandsågen

markera insidan urholka

skölp och träklubba

fler kommer…